Υπηρεσίες και Παροχές

Υποβρύχια επιθεώρηση υφάλων πλοίων / σκαφών.
Καθαρισμοί ύφαλων.
Επιθεώρηση υφάλων.
Επιθεώρηση προπέλας, άξονα & τιμονιού.
Καθαρισμούς με βούρτσα.
Γυάλισμα αξονικών & προπελών.
Αλλαγή προπελών.
Αλλαγή ανοδίων.
Υποβρύχια κοπή και συγκόλληση ανοδίων / επιθεμάτων με πιστοποίηση.
Υποβρύχια στεγανοποίηση τελικού άξονα / αναρροφήσεων.
Τοποθέτηση Αγκυροβολίας.
Επισκευές αγκυροβολιών.
Αλλαγή κλειδιών & καδενών.
Απεμπλοκή κάθε είδους αγκύρας.
Ψηφιακές Φωτογραφίσεις – βιντεοσκοπήσεις, τήρηση αρχείου.
Υποβρύχιες επιθεωρήσεις / συντηρήσεις αγωγών.
Υποβρύχιες αντιρρυπαντικές εργασίες.
Συντηρήσεις / τοποθετήσεις πλωτών εξεδρών.
Μελέτη / κατασκευή / συντήρηση αγκυροβολίων ιχθυοτροφείων / μυδοτροφείων.
Μελέτη / συντήρηση /έλεγχος κλωβών ιχθυοτροφείου.
Έρευνα και ανέλκυση.
Πόντιση – επισκευή αγωγών και καλωδίων.